Gạch Mosaic Thủy Tinh Mờ MH-04

  • Kích thước vỉ: 327mm x 327mm
  • Kích thước viên : 20mm x 20mm
  • Độ dày : 4mm