Đá chẻ (tẩy) xanh 10x20cm

  • Tên sản phẩm: Đá tẩy xanh đen 10×20 cm
  • Kích thước: 10×20 cm hay 100×200 mm.
  • Số lượng: 50 viên/m2.
  • Độ dày: ~ 1 cm.
  • Bề mặt đá: chẻ thô tự nhiên hai mặt.
  • Sử dụng: ốp tường trang trí