Đá bóc đen ốp tường 10x20cm

  • Tên: Đá bóc đen
  • Kích thước: 10x20cm
  • Chất liệu: Đá tự nhiên
  • Màu đá: đen
  • Bề mặt: Bóc thô tự nhiên
  • Sử dụng: ốp tường trang trí