Gạch Mosaic Gốm Men Rạn 1 Lớp Màu Xanh

  • Màu Sắc : Màu Xanh ,men rạn 1 lớp
  • Kích thước viên : 100mm x 100mm
  • Kích thước vỉ: 305mm x 305mm
  • Độ dày : 6mm
  • Quy cách : 1.0235m2 = 11 vĩ
  • Đóng gói : 1 thùng 11 vĩ = 1.0235m2
  • Cân Nặng : 13Kg/ thùng