Gạch Trang Trí Cao Cấp MYLL 88

  • Kích thước vỉ: 300mm x 300mm
  • Độ dày : 8mm