Đá chẻ xanh 20x20cm

  • Tên sản phẩm: Đá chẻ xanh 20x20cm
  • Kích thước: 20×20 cm
  • Đọ dày: ~1cm
  • Bề mặt đá: chẻ thô tự nhiên hai mặt.