Gạch bông gió trắng TPH039

  • Tên sản phẩm: Gạch bông gió trắng
  • Mã sản phẩm: TPH039
  • Kích thước: 190x190x65mm
  • Trọng lượng: 2.5 – 3 kgs/pcs
  • Số viên/Thùng: 5 viên
  • Số viên/m2: 25 viên