Gạch giả đá tổ ong vàng đỏ

  • Tên sản phẩm: Đá ong xám
  • Kích thước: 10 x 20 cm
  • Công năng: Ốp tường trang trí