Gạch Mosaic Lục Giác To Màu Đen

  • Màu sắc: Màu đen , men mờ
  • Chất liệu: gốm sứ
  • Độ dày : 6mm
  • Kích thước viên: 95mm x110mm
  • Kích thước vỉ: 296mm x 256mm
  • Đóng thùng : 20 vĩ / thùng / 1,5129m2
  • Cân Nặng : 19Kg/ thùng