Gạch mosaic trắng xám

  • Màu Sắc : Màu trắng xám
  • Kích thước vỉ: 300x300mm