Gạch Mosaic Xương Cá Màu Trắng

  • Màu Sắc : Màu Trắng
  • Loại men : men trơn , mờ.
  • Kích thước viên : 52 mm x 180 mm
  • Kích thước vỉ: 319 mm x 224 mm
  • Độ dày : 6mm
  • Quy cách : 13 vĩ = 1m2
  • Đóng gói : 1 thùng 20 vĩ = 1.423 m2
  • Cân Nặng : 18.5 Kg