Gạch Thẻ Lượn Sóng Màu Xanh M6804HB

  • Chất liệu : gốm men bóng
  • Màu Sắc : Màu xanh , dạng thẻ mặt lượn sóng.
  • Kích Thước : 68mm x 280mm
  • Độ Dày : 6mm
  • Quy Cách : 1 thùng 52 viên = 1m2
  • Cân Nặng : 16 Kg