Gạch thẻ LV12007 123x123mm

  • Chất liệu : gốm sứ phủ men
  • Bề mặt: bóng, mặt gợn sóng.
  • Kích Thước : 123mm x 123mm
  • Độ Dày : 7.5mm