Đá ghép vàng xanh Đà Nẵng 10x50cm

  • Tên sản phẩm: Đá ghép vàng xanh
  • Độ dày: 15 mm +/- 2.
  • Kích thước : 100x500mm
  • Chất liệu: Đá tự nhiên
  • Bề mặt: Đá ghép
  • Đvt: m2
  • Xuất xứ: Đà Nẵng