Gạch giả đá tổ ong trắng

  • Tên sản phẩm: Đá ong trắng
  • Kích thước: 10 x 20 cm
  • Công năng: Ốp tường trang trí