Gạch Mosaic Gốm Men Rạn 2 Lớp MHG 2546

  • Màu Sắc : Màu xanh lá, men rạn 2 lớp
  • Kích thước viên : 25 x 25 mm
  • Kích thước vỉ: 300x300mm
  • Độ dày : 6mm