Gạch Mosaic Gốm Trắng

  • Màu Sắc : Màu trắng sữa, men trơn
  • Kích thước vỉ: 300x300mm