Gạch Mosaic Que Đũa Mix Màu

GẠCH MOSAIC QUE ĐŨA MHT 008

  • Màu Sắc : Mix 3 màu
  • Loại men : men rạn, trơn , bóng.
  • Kích thước viên : 12.1 x 92.2 mm
  • Kích thước vỉ: 284 mm x 296 mm
  • Độ dày : 6mm
  • Quy cách : 12 vĩ = 1.0093m2
  • Đóng gói : 1 thùng 20 vĩ = 1.682 m2
  • Cân Nặng : 24,6 Kg