Gạch thẻ vuông LP12303

  • Chất liệu : gốm sứ phủ men mờ
  • Màu Sắc : Màu đen
  • Bề mặt: dạng thẻ mặt gợn sóng.
  • Kích Thước : 123×123 mm
  • Độ Dày : 7,5 mm