Mosaic Lồng Đèn Trắng Đen

  • Màu Sắc : Màu Trắng và đen.
  • Loại men : men trơn , bóng.
  • Kích thước viên : 12.5mm x 16mm
  • Kích thước vĩ : 1 vĩ được ghép 4 viên,bên dưới có dán 1 lớp lưới.
  • Độ dày : 8mm