Đá thớt bazan bước dặm

  • Tên: Đá thớt bazan
  • Kích thước: 30-50cm
  • Độ dày: 3cm, 5cm
  • Màu sắc: xám
  • Bề mặt: cắt thô, băm mặt, khò,…