Đá trắng muối tiêu 30x60x5cm lát sân

  • Tên sản phẩm: Đá trắng muối tiêu
  • Kích thước: 30x60cm
  • Độ dày: 5cm
  • Xuất xứ: Vũng Tàu, Việt Nam
  • Công năng: lát sân vườn, lối đi, bước dặm
  • Chúng loại: Đá tự nhiên lát sân