Gạch Mosaic Gốm Men Rạn 2 Lớp Màu Đen

  • Màu Sắc : Màu Đen,men rạn 2 lớp
  • Kích thước viên : 100mm x 100mm
  • Kích thước vỉ: 305mm x 305mm
  • Độ dày : 6mm
  • Quy cách : 1.0235m2 = 11 vĩ
  • Đóng gói : 1 thùng 11 vĩ = 1.0235m2
  • Cân nặng : 13kg/thùng