Gạch Mosaic Trang Trí MH-YYN07

  • Kích thước viên: 48x48mm
  • Kích thước vỉ: 300mm x 300mm
  • Độ dày : 8mm