Đá cubic ong xám

  • Tên sản phẩm: Đá ong xám cubic
  • Kích thước: 10x10cm
  • Bề mặt: khò lửa
  • Độ dày: 2cm, 3cm, 4cm, 5cm
  • Xuất xứ: Đồng Nai
  • Chúng loại: Đá tự nhiên lát sân