Gạch Mosaic Trang Trí MYLL 177

  • Kích thước viên: 48x48mm
  • Kích thước vỉ: 300mm x 300mm
  • Độ dày : 8mm